Wave thái xanh ngọc

Hãng xe cộ máy: HONDAChất liệu: NhựaMàu sắc: màu xanh da trời ngọc, greed color ngọc bích, greed color dương, màu xanh lá cây ngọc bích nhạt.Loại xe cộ phù hợp: wave sầu A, wave sầu Alpha đời cổ 100, 110Đời xe: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
2.300.000₫","sku":"DAWXN","variation_description":null,"variation_id":1589,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_xuat-xu":"loai-1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc","caption":"Du00e0n u00e1o wave sầu 100, 110 xanh ngu1ecdc","url":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg","alt":"Du00e0n u00e1o wave sầu 100, 110 xanh ngu1ecdc","src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg","srcset":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg 600w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-300x300.jpg 300w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-100x100.jpg 100w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-20x20.jpg 20w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-200x200.jpg 200w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1319,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫","sku":"DAWXN","variation_description":null,"variation_id":1590,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_xuat-xu":"thai-lan","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4500000,"display_regular_price":4500000,"image":"title":"dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc","caption":"Du00e0n u00e1o wave sầu 100, 110 xanh ngu1ecdc","url":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg","alt":"Du00e0n u00e1o wave sầu 100, 110 xanh ngu1ecdc","src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg","srcset":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg 600w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-300x300.jpg 300w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-100x100.jpg 100w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-20x20.jpg 20w, https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-200x200.jpg 200w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thitruongxemay.com/wp-content/uploads/2019/05/dan-ao-wave-100-110-xanh-ngoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1319,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.500.000₫","sku":"DAWXN","variation_description":null,"variation_id":1591,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Xuất xứChọn một tùy chọnChính HãngLoại 1Thái LanXóa


Chuyên mục: Honda