Tội Đua Xe Trái Phép

phương pháp sư nước ta » quy định - Đời sống » Tích họp văn bạn dạng mới » nghiên cứu - bàn bạc » phân tích - phân tích » quan sát ra quả đât » Tin trái đất » Trợ giúp pháp luật » hỗ trợ tư vấn
(thitruongxemay.com) - trong nhu1eefng nu0103m vu1eeba qua, nu1ec1n khiếp tu1ebf cu1ee7a nu01b0u1edbc ta cu00f3 nhu1eefng khu1edfi su1eafc u0111u00e1ng mu1eebng, u0111u00e3 cu00f3 nhu1eefng tu00e1c u0111u1ed9ng chuyu1ec3n biu1ebfn tu00edch cu1ef1c u0111u1ebfn mu1ecdi mu1eb7t cu1ee7a u0111u1eddi su1ed1ng xu00e3 hu1ed9i.

Bạn đang xem: Tội đua xe trái phép

Tuy nhiu00ean, tu00ecnh hu00ecnh tu1ed9i phu1ea1m hu00ecnh su1ef1 nu00f3i phổ biến vu00e0 cu00e1c tu1ed9i xu00e2m phu1ea1m an tou00e0n cu00f4ng cu1ed9ng, tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng nu00f3i riu00eang trong u0111u00f3 cu00f3 u201cTu1ed9i u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9pu201d vu1eabn diu1ec5n biu1ebfn hu1ebft su1ee9c phu1ee9c tu1ea1p, lu00e0m u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn tu00ecnh hu00ecnh tru1eadt tu1ef1 tru1ecb an tru00ean nhiu1ec1u u0111u1ecba bu00e0n, gu00e2y nhu1ee9c nhu1ed1i, bu1ee9c xu00fac vào du01b0 luu1eadn xu00e3 hu1ed9i vu00e0 quu1ea7n chu00fang nhu00e2n du00e2n. u0110u00e2y lu00e0 hu00e0nh vi xu00e2m phu1ea1m quan tiền hu1ec7 trong lu0129nh vu1ef1c cu00f4ng cu1ed9ng, thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n cu00f4ng khai u1edf nhu1eefng nu01a1i u0111u00f4ng ngu01b0u1eddi, thu1ec3 hiu1ec7n u00fd thu1ee9c coi thu01b0u1eddng phu00e1p luu1eadt. Hu00ecnh thu1ee9c biu1ec3u hiu1ec7n thu01b0u1eddng lu00e0 tu1ee5 tu1eadp theo nhu00f3m tu1eeb nhị ngu01b0u1eddi tru1edf lu00ean, u0111i xe pháo mu00e1y tu1ed1c u0111u1ed9 cao, lu1ea1ng lu00e1ch u0111u00e1nh vu00f5ng ku00e8m theo u0111u00f3 lu00e0 cu00e1c hu00e0nh vi gu00e2y huyu00ean nu00e1o, hu00e0nh hung, u0111u00e1nh lu1ed9n, u0111u1eadp phu00e1, gu00e2y lu1ed9n xu1ed9n u1edf nu01a1i u0111u00f4ng ngu01b0u1eddi, hu1ee7y hou1ea1i hou1eb7c cu1ed1 u00fd lu00e0m hu01b0 hu1ecfng tu00e0i su1ea3n, chu1ed1ng ngu01b0u1eddi thi hu00e0nh cu00f4ng vu1ee5, cu1ed1 u00fd gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch hou1eb7c gu00e2y tu1ed5n hu1ea1i cho su1ee9c khu1ecfe cu1ee7a ngu01b0u1eddi khu00e1c, thu1eadm chu00ed lu00e0 hu00e0nh vi giu1ebft ngu01b0u1eddi,... u1ea2nh minh hu1ecda. Tu00ecnh tru1ea1ng tru00ean xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb nhiu1ec1u nguyu00ean nhu00e2n nhu01b0: su1ef1 phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a nu1ec1n gớm tu1ebf-xu00e3 hu1ed9i, quu00e1 tru00ecnh giao lu01b0u, hu1ed9i nhu1eadp quu1ed1c tu1ebf u0111u00e3 tu00e1c u0111u1ed9ng u0111u1ebfn tu00e2m lu00fd, su1edf thu00edch cu1ee7a ngu01b0u1eddi du00e2n, trong u0111u00f3 cu00f3 mu1ed9t bu1ed9 phu1eadn thanh thiu1ebfu niu00ean chu01b0a thu1ef1c su1ef1 lu00e0m chu1ee7 u0111u01b0u1ee3c bu1ea3n thu00e2n, thu00edch cu1ea3m giu00e1c mu1ea1nh, thu00edch thu1ec3 hiu1ec7n. Mu1eb7t khu00e1c, u0111iu1ec1u kiu1ec7n vu1ec1 u0111u01b0u1eddng su00e1 giao thu00f4ng ngu00e0y u0111u01b0u1ee3c mu1edf ru1ed9ng u0111i liu1ec1n vu1edbi su1ef1 phu00e1t triu1ec3n u1ed3 u1ea1t cu1ee7a cu00e1c lou1ea1i u00f4 tu00f4, xe pháo gu1eafn mu00e1y cu00e1 nhu00e2n, trong lúc cu00f4ng tu00e1c quu1ea3n lu00fd cu00f2n nhiu1ec1u bu1ea5t cu1eadp cu1ee7a cu00e1c cu01a1 quan chu1ee9c nu0103ng; u00fd thu1ee9c tham gia giao thu00f4ng vu00e0 nhu1eadn thu1ee9c phu00e1p luu1eadt cu1ee7a mu1ed9t bu1ed9 phu1eadn ngu01b0u1eddi du00e2n cu00f2n hu1ea1n chu1ebf; su1ef1 buu00f4ng lu1ecfng trong quu1ea3n lu00fd giu00e1o du1ee5c cu1ee7a gia u0111u00ecnh, nhu00e0 tru01b0u1eddng vu00e0 xu00e3 hu1ed9i u0111u1ed1i vu1edbi nhỏ em; cu00e1c quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu1ec1 xu1eed lu00fd vi phu1ea1m cu00f2n chu01b0a u0111u1ee7 tu00e1c du1ee5ng ru0103n u0111e, phu00f2ng ngu1eeba... u0110u1ec3 u0111u1ea5u tranh phu00f2ng chu1ed1ng hu00e0nh vi u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p, vào mu1ed9t thu1eddi gian du00e0i cu00e1c cu01a1 quan tiền chu1ee9c nu0103ng u0111u00e3 ban hu00e0nh nhiu1ec1u vu0103n bu1ea3n phu00e1p luu1eadt u0111u1ec3 nhu1eb1m ngu0103n chu1eb7n cu0169ng nhu01b0 xu1eed lu00fd hu00e0nh vi nu00e0y nhu01b0: Thu00f4ng tu01b0 liu00ean tu1ecbch su1ed1 10/TTLT ngu00e0y 31/12/1996 hu01b0u1edbng du1eabn xu1eed lu00fd cu00e1c hu00e0nh vi u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p, Chu1ec9 thu1ecb su1ed1 33/1999/CT-BGTVT ngu00e0y 27/12/1999 vu1ec1 tu0103ng cu01b0u1eddng tru00e1ch nhiu1ec7m quu1ea3n lu00fd Nhu00e0 nu01b0u1edbc vào cu00f4ng tu00e1c bu1ea3o u0111u1ea3m tru1eadt tu1ef1 an tou00e0n giao thu00f4ng, Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 34/2010/Nu0110-CP cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y 02/4/2010 (thay thu1ebf cho Nghu1ecb u0111u1ecbnh 146/Nu0110-CP ngu00e0y 14/8/2007) quy u0111u1ecbnh xu1eed phu1ea1t hu00e0nh chu00ednh trong lu0129nh vu1ef1c giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9, Luu1eadt Giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 2008, Nghu1ecb u0111u1ecbnh 100/2019/Nu0110-CP quy u0111u1ecbnh vu1ec1 xu1eed phu1ea1t vi phu1ea1m hu00e0nh chu00ednh trong lu0129nh vu1ef1c giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 vu00e0 u0111u01b0u1eddng su1eaft, Bu1ed9 luu1eadt Hu00ecnh su1ef1 nu0103m 1999 hu00ecnh su1ef1 hu00f3a hu00e0nh vi u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p thu00e0nh mu1ed9t tu1ed9i danh u0111u1ed9c lu1eadp quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 207u2026 tuy nhiu00ean, tru00ean thu1ef1c tu1ebf cu00f4ng tu00e1c phu00f2ng ngu1eeba, u0111u1ea5u tranh vu1edbi lou1ea1i tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y cu00f2n gu1eb7p nhiu1ec1u khu00f3 khu0103n bu1ea5t cu1eadp, viu1ec7c u00e1p du1ee5ng cu00e1c vu0103n bu1ea3n quy phu1ea1m u0111u1ec3 xu1eed lu00fd hu00e0nh vi u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p khu00f4ng thu1ed1ng nhu1ea5t, du1eabn tu1edbi hiu1ec7u quu1ea3 cu1ee7a cu00f4ng tu00e1c phu00f2ng ngu1eeba u0111u1ea5u tranh vu1edbi lou1ea1i tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y cu00f2n chu01b0a cao. Nhu1eb1m nu00e2ng cao hiu1ec7u quu1ea3 cu00f4ng tu00e1c phu00f2ng ngu1eeba u0111u1ea5u tranh vu1edbi lou1ea1i hu00ecnh tu1ed9i phu1ea1m u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p, Bu1ed9 luu1eadt Hu00ecnh su1ef1 nu0103m 2015 quy u0111u1ecbnh u201cTu1ed9i u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9pu201d tu1ea1i u0110iu1ec1u 266 vu1edbi nu1ed9i dung cu00f3 nhiu1ec1u su1eeda u0111u1ed5i, bu1ed5 sung quan tiền tru1ecdng. Khu00e1i niu1ec7m tu1ed9i "u0110ua xe tru00e1i phu00e9p" Hiu1ec7n nay, chu01b0a cu00f3 mu1ed9t u0111u1ecbnh nghu0129a thu1ed1ng nhu1ea5t vào khu00e1i niu1ec7m vu1ec1 tu1ed9i "u0110ua xe pháo tru00e1i phu00e9p". Tuy nhiu00ean, du01b0u1edbi gu00f3c u0111u1ed9 khoa hu1ecdc luu1eadt hu00ecnh su1ef1 Viu1ec7t Nam, khu00e1i niu1ec7m tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c u0111u1ecbnh nghu0129a nhu01b0 sau: Tu1ed9i u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p lu00e0 hu00e0nh vi cu1ee7a nhị ngu01b0u1eddi tru1edf lu00ean u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe pháo u00f4 tu00f4, xe mu00e1y hou1eb7c cu00e1c lou1ea1i xe cộ khu00e1c cu00f3 gu1eafn u0111u1ed9ng cu01a1 chu1ea1y thi tru00ean u0111u01b0u1eddng bu1ed9, do ngu01b0u1eddi khu00f4ng lu00e2m vu00e0o tu00ecnh tru1ea1ng khu00f4ng cu00f3 nu0103ng lu1ef1c tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 vu00e0 u0111u1ee7 tuu1ed5i chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 thu1ef1c hiu1ec7n, gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i u0111u1ebfn tu00ednh mu1ea1ng, su1ee9c khu1ecfe, tu00e0i su1ea3n cu1ee7a ngu01b0u1eddi khu00e1c hou1eb7c u0111u00e3 bu1ecb xu1eed phu1ea1t vi phu1ea1m hu00e0nh chu00ednh vu1ec1 hu00e0nh vi nu00e0y, u0111u00e3 bu1ecb ku1ebft u00e1n vu1ec1 tu1ed9i nu00e0y, chu01b0a u0111u01b0u1ee3c xu00f3a u00e1n tu00edch mu00e0 cu00f2n vi phu1ea1m. Nhu01b0 vu1eady, hu00e0nh vi u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p lu00e0 su1ef1 tị u0111ua tu1ed1c u0111u1ed9 cu1ee7a tu1eeb 02 bu00ean tru1edf lu00ean tru00ean u0111u01b0u1eddng bu1ed9 mu1ed9t cu00e1ch tru00e1i phu00e9p. u0110ua tu1ed1c u0111u1ed9 chu1ee7 yu1ebfu thu1ef1c tu1ebf lu00e0 u0111ua nhanh, nhu01b0ng viu1ec7c u0111ua chu1eadm vu1eabn bu1ecb coi lu00e0 tu1ed9i phu1ea1m nu1ebfu cu00f3 u0111u1ee7 du1ea5u hiu1ec7u theo quy u0111u1ecbnh. Phu01b0u01a1ng tiu1ec7n u0111ua lu00e0 u00f4 tu00f4, xe cộ mu00e1y, phu01b0u01a1ng tiu1ec7n cu00f3 gu1eafn u0111u1ed9ng cu01a1 khu00e1c. Viu1ec7c u0111ua cu00e1c lou1ea1i phu01b0u01a1ng tiu1ec7n thu00f4 su01a1 nhu01b0 xe pháo tru00e2u, xe ngu1ef1au2026thu00ec khu00f4ng coi lu00e0 tu1ed9i u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p nhu01b0ng cu00f3 thu1ec3 bu1ecb xu1eed lu00fd vu1ec1 tu1ed9i khu00e1c.

Xem thêm: Người Dùng Đánh Giá Nissan X Trail, Đánh Giá Sơ Bộ Xe Nissan X

Tu1ed9i phu1ea1m hou00e0n thu00e0nh lúc thuu1ed9c mu1ed9t trong cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p: u0111u00e3 bu1ecb xu1eed phu1ea1t vi phu1ea1m hu00e0nh chu00ednh vu1ec1 hu00e0nh vi quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0111iu1ec1u nu00e0y hou1eb7c u0110iu1ec1u 265 cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt nu00e0y hou1eb7c u0111u00e3 bu1ecb ku1ebft u00e1n vu1ec1 mu1ed9t trong cu00e1c tu1ed9i nu00e0y, chu01b0a u0111u01b0u1ee3c xu00f3a u00e1n tu00edch mu00e0 cu00f2n vi phu1ea1mu2026 Cu00e1c yu1ebfu tu1ed1 cu1ea5u thu00e0nh tu1ed9i phu1ea1m cu1ee7a tu1ed9i "u0110ua xe cộ tru00e1i phu00e9p" Chu1ee7 thu1ec3 cu1ee7a tu1ed9i "u0110ua xe tru00e1i phu00e9p": chu1ee7 thu1ec3 cu1ee7a nu00e0y lu00e0 ngu01b0u1eddi khu00f4ng lu00e2m vu00e0o tu00ecnh tru1ea1ng khu00f4ng cu00f3 nu0103ng lu1ef1c tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 vu00e0 u0111u1ea1t u0111u1ed9 tuu1ed5i theo quy u0111u1ecbnh, cu1ee5 thu1ec3: u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi u0111u1ee7 16 tuu1ed5i tru1edf lu00ean phu1ea3i chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 vu1ec1 tu1ed9i u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p theo cu00e1c khou1ea3n 1, 2, 3, 4 u0110iu1ec1u 266 Bu1ed9 luu1eadt Hu00ecnh su1ef1 (BLHS) nu0103m 2015; cu00f2n u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi u0111u1ee7 14 tuu1ed5i u0111u1ebfn 16 tuu1ed5i phu1ea3i chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 khi phu1ea1m tu1ed9i thuu1ed9c cu00e1c khou1ea3n 3, 4 u0110iu1ec1u 266 cu1ee7a BLHS nu0103m 2015. Khu00e1ch thu1ec3 tu1ed9i "u0110ua xe cộ tru00e1i phu00e9p": hu00e0nh vi u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p xu00e2m phu1ea1m u0111u1ebfn khu00e1ch thu1ec3 lu00e0 an tou00e0n cu00f4ng cu1ed9ng tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng, u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn an tou00e0n tru1eadt tu1ef1 xu00e3 hu1ed9i. u0110u1ed1i tu01b0u1ee3ng tu00e1c u0111u1ed9ng chu00ednh lu00e0 cu00e1c phu01b0u01a1ng tiu1ec7n giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 (xe gu1eafn mu00e1y, u00f4 tu00f4, cu00e1c lou1ea1i xe u0111u1ed9ng cu01a1 khu00e1cu2026). Mu1eb7t chu1ee7 quan tiền tu1ed9i "u0110ua xe pháo tru00e1i phu00e9p":Ngu01b0u1eddi thu1ef1c hiu1ec7n hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i nu00e0y vu1edbi lu1ed7i cu1ed1 u00fd (tru1ef1c tiu1ebfp hou1eb7c giu00e1n tiu1ebfp). Chu1ee7 thu1ec3 biu1ebft u0111u01b0u1ee3c hu00e0nh vi cu1ee7a mu00ecnh lu00e0 tru00e1i phu00e1p luu1eadt nhu01b0ng vu1eabn thu1ef1c hiu1ec7n, ước ao muu1ed1n hu1eadu quu1ea3 xu1ea3y ra hou1eb7c khu00f4ng mong mỏi muu1ed1n nhu01b0ng chu1ea5p nhu1eadn hu1eadu quu1ea3 nu1ebfu xu1ea3y ra. Mu1eb7t khu00e1ch quan lại tu1ed9i "u0110ua xe tru00e1i phu00e9p": + Vu1ec1 hu00e0nh vi khu00e1ch quan: Hu00e0nh vi khu00e1ch quan cu1ee7a tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y lu00e0 hu00e0nh vi u0111ua xe. Ngu01b0u1eddi u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p cu00f3 thu1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n mu1ed9t vào cu00e1c hu00e0nh vi nhu01b0: chuu1ea9n bu1ecb, tu1eadp ku1ebft phu01b0u01a1ng tiu1ec7n u0111ua (xe u0111ua) vu00e0 nhu1eefng u0111iu1ec1u kiu1ec7n cu1ea7n thiu1ebft đến cuu1ed9c u0111ua, u0111u1ebfn nu01a1i tu1eadp ku1ebft, tu1eadp trung u0111ua, u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe thâm nhập cuu1ed9c u0111ua. Cu1ea7n lu01b0u u00fd lu00e0: chu1ec9 ngu01b0u1eddi u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe gia nhập cuu1ed9c u0111ua mu1edbi lu00e0 ngu01b0u1eddi thu1ef1c hiu1ec7n hu00e0nh vi u0111ua xe, cu00f2n ngu01b0u1eddi ngu1ed3i sau xe cộ u0111ua (nu1ebfu cu00f3) chu1ec9 lu00e0 ngu01b0u1eddi cu1ed5 vu0169, hu1ecd khu00f4ng bu1ecb truy cu1ee9u tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 vu1ec1 tu1ed9i u0111ua xe tru00e1i phu00e9p mu00e0 tu00f9y tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00f3 thu1ec3 bu1ecb truy cu1ee9u tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 vu1ec1 tu1ed9i gu00e2y ru1ed1i tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng. + Vu1ec1 hu1eadu quu1ea3: Hu1eadu quu1ea3 cu1ee7a tu1ed9i nu00e0y lu00e0 gu00e2y mu1ea5t tru1eadt tu1ef1 an ninh xu00e3 hu1ed9i, an tou00e0n cu00f4ng cu1ed9ng, gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch hou1eb7c tu1ed5n hu1ea1i mang lại tu00ednh mu1ea1ng, su1ee9c khu1ecfe, tu00e0i su1ea3n cu1ee7a ngu01b0u1eddi khu00e1c, u0111u00e2y lu00e0 du1ea5u hiu1ec7u bu1eaft buu1ed9c cu1ee7a lou1ea1i tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y. Nu1ebfu hu1eadu quu1ea3 chu01b0a xu1ea3y ra, tu1ee9c lu00e0 chu01b0a gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i mang lại tu00ednh mu1ea1ng, su1ee9c khu1ecfe, tu00e0i su1ea3n cu1ee7a ngu01b0u1eddi khu00e1c thu00ec hu00e0nh vi u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p chu01b0a cu1ea5u thu00e0nh tu1ed9i u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p. Tuy nhiu00ean, hu00e0nh vi u0111ua xe tru00e1i phu00e9p cu1ee7a ngu01b0u1eddi u0111ua xe pháo cu00f3 thu1ec3 bu1ecb truy hỏi cu1ee9u tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 vu1ec1 tu1ed9i gu00e2y ru1ed1i tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng. Hu00ecnh phu1ea1t cu1ee7a tu1ed9i "u0110ua xe tru00e1i phu00e9p" u0110iu1ec1u 266 BLHS nu0103m 2015 quy u0111u1ecbnh cu00e1c size hu00ecnh phu1ea1t sau: + size 1: Ngu01b0u1eddi nu00e0o u0111ua tru00e1i phu00e9p xe u00f4 tu00f4, xe cộ mu00e1y hou1eb7c cu00e1c lou1ea1i xe cộ khu00e1c cu00f3 gu1eafn u0111u1ed9ng cu01a1 gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i mang đến ngu01b0u1eddi khu00e1c thuu1ed9c mu1ed9t vào cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau u0111u00e2y hou1eb7c u0111u00e3 bu1ecb xu1eed phu1ea1t vi phu1ea1m hu00e0nh chu00ednh vu1ec1 hu00e0nh vi quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u nu00e0y hou1eb7c u0110iu1ec1u 265 cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt nu00e0y hou1eb7c u0111u00e3 bu1ecb ku1ebft u00e1n vu1ec1 mu1ed9t vào cu00e1c tu1ed9i nu00e0y, chu01b0a u0111u01b0u1ee3c xu00f3a u00e1n tu00edch mu00e0 cu00f2n vi phu1ea1m, thu00ec bu1ecb phu1ea1t tiu1ec1n tu1eeb 10.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn 50.000.000 u0111u1ed3ng, phu1ea1t cu1ea3i tu1ea1o khu00f4ng giam giu1eef u0111u1ebfn 02 nu0103m hou1eb7c phu1ea1t tu00f9 tu1eeb 06 thu00e1ng u0111u1ebfn 03 nu0103m: a) Gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch hou1eb7c gu00e2y tu1ed5n hu1ea1i mang lại su1ee9c khu1ecfe cu1ee7a 01 ngu01b0u1eddi mu00e0 tu1ef7 lu1ec7 tu1ed5n thu01b0u01a1ng cu01a1 thu1ec3 tu1eeb 31% u0111u1ebfn 60%; b) Gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i vu1ec1 tu00e0i su1ea3n tu1eeb 50.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn du01b0u1edbi 100.000.000 u0111u1ed3ng. So vu1edbi BLHS 1999, BLHS 2015 u0111u00e3 tu0103ng hu00ecnh phu1ea1t tiu1ec1n tu1eeb mu1ee9c tu1ed1i thiu1ec3u 5.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn 50.000.000 u0111u1ed3ng lu00ean 10.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn 50.000.000 u0111u1ed3ng, giu1ea3m mu1ee9c hu00ecnh phu1ea1t cu1ea3i tu1ea1o khu00f4ng giam giu1eef tu1ed1i u0111a u0111u1ebfn 02 nu0103m (luu1eadt cu0169 lu00e0 cha nu0103m) vu00e0 tu0103ng hu00ecnh phu1ea1t tu00f9 tu1ed1i thiu1ec3u u201ctu1eeb 06 thu00e1ng u0111u1ebfn 03 nu0103mu201d (luu1eadt cu0169 lu00e0 ba thu00e1ng u0111u1ebfn tía nu0103m). + form 2: Phu1ea1m tu1ed9i thuu1ed9c mu1ed9t trong cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau u0111u00e2y, thu00ec bu1ecb phu1ea1t tiu1ec1n tu1eeb 50.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn 150.000.000 u0111u1ed3ng hou1eb7c phu1ea1t tu00f9 tu1eeb 03 nu0103m u0111u1ebfn 10 nu0103m: a) Lu00e0m chu1ebft ngu01b0u1eddi; b) Gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch hou1eb7c gu00e2y tu1ed5n hu1ea1i đến su1ee9c khu1ecfe cu1ee7a 01 ngu01b0u1eddi mu00e0 tu1ef7 lu1ec7 tu1ed5n thu01b0u01a1ng cu01a1 thu1ec3 61% tru1edf lu00ean; c) Gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch hou1eb7c gu00e2y tu1ed5n hu1ea1i mang đến su1ee9c khu1ecfe cu1ee7a 02 ngu01b0u1eddi tru1edf lu00ean mu00e0 tu1ed5ng tu1ef7 lu1ec7 tu1ed5n thu01b0u01a1ng cu01a1 thu1ec3 cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi nu00e0y tu1eeb 61% u0111u1ebfn 121%; d) Gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i vu1ec1 tu00e0i su1ea3n tu1eeb 100.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn du01b0u1edbi 500.000.000 u0111u1ed3ng; u0111) Bu1ecf chu1ea1y u0111u1ec3 tru1ed1n tru00e1nh tru00e1ch nhiu1ec7m hou1eb7c cu1ed1 u00fd khu00f4ng cu1ee9u giu00fap ngu01b0u1eddi bu1ecb nu1ea1n; e) gia nhập cu00e1 cu01b0u1ee3c; g) Chu1ed1ng lu1ea1i ngu01b0u1eddi cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m bu1ea3o u0111u1ea3m tru1eadt tu1ef1, an tou00e0n giao thu00f4ng hou1eb7c ngu01b0u1eddi cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m giu1ea3i tu00e1n cuu1ed9c u0111ua xe tru00e1i phu00e9p; h) Tu1ea1i nu01a1i tu1eadp trung u0111u00f4ng du00e2n cu01b0; i) Thu00e1o du1ee1 thiu1ebft bu1ecb an tou00e0n khu1ecfi phu01b0u01a1ng tiu1ec7n u0111ua; k) Tu00e1i phu1ea1m nguy hiu1ec3m. Khou1ea3n 2 u0110iu1ec1u 266 BLHS 2015 quy u0111u1ecbnh thu00eam hu00ecnh phu1ea1t tiu1ec1n vu00e0 tu0103ng mu1ee9c hu00ecnh phu1ea1t tu00f9 u201ctu1eeb 03 nu0103m u0111u1ebfn 10 nu0103mu201d (so vu1edbi khou1ea3n 2 u0110iu1ec1u 207 cu1ee7a BLHS 1999 khu00f4ng quy u0111u1ecbnh hu00ecnh phu1ea1t tiu1ec1n vu00e0 quy u0111u1ecbnh mu1ee9c hu00ecnh phu1ea1t tu00f9 u201ctu1eeb hai u0111u1ebfn bu1ea3y nu0103mu201d), u0111u1ed3ng thu1eddi cu1ee5 thu1ec3 hu00f3a, lu01b0u1ee3ng hu00f3a mu1ee9c u0111u1ed9 gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i vu1ec1 su1ee9c khu1ecfe vu00e0 tu00e0i su1ea3n cu1ee7a ngu01b0u1eddi vi phu1ea1m. + size 3: Phu1ea1m tu1ed9i thuu1ed9c mu1ed9t vào cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau u0111u00e2y, thu00ec bu1ecb phu1ea1t tu00f9 tu1eeb 07 nu0103m u0111u1ebfn 15 nu0103m: a) Lu00e0m chu1ebft 2 ngu01b0u1eddi; b) Gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch hou1eb7c gu00e2y tu1ed5n hu1ea1i cho su1ee9c khu1ecfe cu1ee7a 02 ngu01b0u1eddi tru1edf lu00ean mu00e0 tu1ed5ng tu1ef7 lu1ec7 tu1ed5n thu01b0u01a1ng cu01a1 thu1ec3 cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi nu00e0y tu1eeb 122% u0111u1ebfn 200%; c) Gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i vu1ec1 tu00e0i su1ea3n tu1eeb 500.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn du01b0u1edbi 1.500.000.000 u0111u1ed3ng. Khung 3 cu1ee7a u0111iu1ec1u luu1eadt cu1ee5 thu1ec3 hu00f3a, lu01b0u1ee3ng hu00f3a cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p gu00e2y hu1eadu quu1ea3 ru1ea5t nghiu00eam tru1ecdng, gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i lu1edbn vu1ec1 su1ee9c khu1ecfe vu00e0 tu00e0i su1ea3n cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb thiu1ec7t hu1ea1i u0111u1ed3ng thu1eddi tu0103ng mu1ee9c hu00ecnh phu1ea1t tu00f9 lu00ean u201c07 nu0103m u0111u1ebfn 15 nu0103mu201d (luu1eadt cu0169 tu1eeb nu0103m nu0103m u0111u1ebfn mu01b0u1eddi lu0103m nu0103m). + size 4: Phu1ea1m tu1ed9i thuu1ed9c mu1ed9t vào cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau u0111u00e2y, thu00ec bu1ecb phu1ea1t tu00f9 tu1eeb 12 nu0103m u0111u1ebfn 20 nu0103m: a) Lu00e0m chu1ebft 03 ngu01b0u1eddi tru1edf lu00ean; b) Gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch hou1eb7c gu00e2y tu1ed5n hu1ea1i mang đến su1ee9c khu1ecfe cu1ee7a 03 ngu01b0u1eddi tru1edf lu00ean mu00e0 tu1ed5ng tu1ef7 lu1ec7 tu1ed5n thu01b0u01a1ng cu01a1 thu1ec3 cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi nu00e0y 201% tru1edf lu00ean; c) Gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i vu1ec1 tu00e0i su1ea3n 1.500.000.000 u0111u1ed3ng tru1edf lu00ean. Khung 4 cu1ee7a u0111iu1ec1u luu1eadt cu1ee5 thu1ec3 hu00f3a, lu01b0u1ee3ng hu00f3a cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p gu00e2y hu1eadu quu1ea3 u0111u1eb7c biu1ec7t nghiu00eam tru1ecdng, gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i u0111u1eb7c biu1ec7t lu1edbn vu1ec1 su1ee9c khu1ecfe vu00e0 tu00e0i su1ea3n cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb thiu1ec7t hu1ea1i, vu1ec1 hu00ecnh phu1ea1t vu1eabn giu1eef nguyu00ean mu1ee9c hu00ecnh phu1ea1t nhu01b0 tru01b0u1edbc u0111u00e2y (phu1ea1t tu00f9 tu1eeb 12 nu0103m u0111u1ebfn đôi mươi nu0103m). Hu00ecnh phu1ea1t bu1ed5 sung: Khou1ea3n 5 u0110iu1ec1u 266 BLHS năm ngoái quy u0111u1ecbnh u201cNgu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i cu00f2n cu00f3 thu1ec3 bu1ecb phu1ea1t tiu1ec1n tu1eeb 10.000.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn 50.000.000 u0111u1ed3ngu201d (so vu1edbi luu1eadt cu0169 lu00e0 u201cphu1ea1t tiu1ec1n tu1eeb nu0103m triu1ec7u u0111u1ed3ng u0111u1ebfn cha mu01b0u01a1i triu1ec7u u0111u1ed3ngu201d). Nhu01b0 vu1eady, nhu00ecn thông thường cu00e1c quy u0111u1ecbnh vu1ec1 hu00ecnh phu1ea1t cu1ee7a Tu1ed9i u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p tu1ea1i u0110iu1ec1u 266 cu1ee7a BLHS 2015 lu00e0 tu0103ng mu1ee9c hu00ecnh phu1ea1t tiu1ec1n, tu0103ng hou1eb7c giu1eef nguyu00ean cu00e1c mu1ee9c hu00ecnh phu1ea1t tu00f9 u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi vi phu1ea1m so vu1edbi quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 207 cu1ee7a BLHS 1999. Thu1ef1c tru1ea1ng cu1ee7a hu00e0nh vi u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p Thu1ef1c tu1ebf cho thu1ea5y, ku1ec3 tu1eeb khi u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh thu00e0nh tu1ed9i danh u0111u1ed9c lu1eadp vào BLHS nu0103m 1999 cho tu1edbi nay, tu00ecnh hu00ecnh tu1ed9i phu1ea1m u0111ua xe tru00e1i phu00e9p vu1eabn cu00f3 diu1ec5n biu1ebfn phu1ee9c tu1ea1p, u0111a du1ea1ng khu00f4ng chu1ec9 tru00ean cu00e1c thu00e0nh phu1ed1, khu vực u0111u00f4 thu1ecb, tu1ec9nh lu1ed9, thu1ecb xu00e3 lu1edbn, mu00e0 cu00f2n diu1ec5n ra vu1edbi nhiu1ec1u hu00ecnh thu1ee9c nhu01b0: tu1ed5 chu1ee9c thu00e0nh nhu1eefng u0111ou00e0n u0111ua tru00ean cu00e1c tuyu1ebfn u0111u01b0u1eddng liu00ean tu1ec9nh, diu1ec5n ra tru00ean nhiu1ec1u tuyu1ebfn quu1ed1c lu1ed9, xuu1ea5t hiu1ec7n nhiu1ec1u nhu00f3m thu1ef1c hiu1ec7n hu00e0nh vi su1eed du1ee5ng u00f4 tu00f4 u0111ua tru00ean cu00e1c tuyu1ebfn phu1ed1 tu1eadp trung u0111u00f4ng ngu01b0u1eddi, lu1ee3i du1ee5ng cu00e1c su1ef1 kiu1ec7n lu1edbn cu1ee7a u0111u1ea5t nu01b0u1edbc u0111u1ec3 tu1ed5 chu1ee9c thu00e0nh cu00e1c u0111u1ed9i u0111ua cu00f3 quy mu00f4 lu1edbn. Tuy lou1ea1i hu00ecnh tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y xu00e9t vu1ec1 tu00ednh chu1ea5t nguy hiu1ec3m thu00ec khu00f4ng cu00f3 tu00ednh nguy hiu1ec3m cao so vu1edbi mu1ed9t su1ed1 lou1ea1i hu00ecnh tu1ed9i phu1ea1m khu00e1c nhu01b0 "Giu1ebft ngu01b0u1eddi", "Cu01b0u1edbp tu00e0i su1ea3n"u2026 nhu01b0ng lu1ea1i cu00f3 tu00ednh u0111a du1ea1ng nhiu1ec1u hu00ecnh thu1ee9c, tu00ednh u201cnhu00f3mu201d, u201ctu1ed5 chu1ee9cu201d, lu00e0m u1ea3nh hu01b0u1edfng, gu00e2y mu1ea5t bình an tru1eadt tu1ef1 an tou00e0n xu00e3 hu1ed9i, gu00e2y bu1ee9c xu00fac vào quu1ea7n chu00fang nhu00e2n du00e2n, u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn nu1ebfp su1ed1ng vu0103n minh, cu00e1 biu1ec7t cu00f3 tru01b0u1eddng hu1ee3p lu1ee3i du1ee5ng hu00e0nh vi u0111ua xe pháo u0111u1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n mu1ed9t tu1ed9i phu1ea1m khu00e1c hou1eb7c đậy du1ea5u mu1ed9t lou1ea1i hu00ecnh tu1ed9i phu1ea1m khu00e1c nguy hiu1ec3m hu01a1n. Mu1eb7t khu00e1c, hou1ea1t u0111u1ed9ng xu1eed phu1ea1t u0111u1ed1i vu1edbi hu00e0nh vi u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p trong thu1eddi gian qua cu00f2n bu1ed9c lu1ed9 nhiu1ec1u hu1ea1n chu1ebf cu1ea7n khu1eafc phu1ee5c; vào thu1ef1c tiu1ec5n xu00e9t xu1eed, cu00f2n cu00f3 su1ef1 nhu1ea7m lu1eabn giu1eefa tu1ed9i "Gu00e2y ru1ed1i tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng" vu1edbi tu1ed9i "u0110ua xe pháo tru00e1i phu00e9p"; hu00ecnh phu1ea1t u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi tham gia u0111ua xe tru00e1i phu00e9p cu00f2n chu01b0a tu01b0u01a1ng xu1ee9ng vu1edbi tu00ednh chu1ea5t hu00e0nh vi nguy hiu1ec3m gu00e2y rau2026 Mu1ed9t su1ed1 u0111u1ec1 xuu1ea5t, kiu1ebfn nghu1ecb hou00e0n thiu1ec7n phu00e1p luu1eadt vu1ec1 Tu1ed9i u0111ua xe tru00e1i phu00e9p Xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb thu1ef1c tiu1ec5n cu00f4ng tu00e1c phu00f2ng ngu1eeba, u0111u1ea5u tranh, xu1eed lu00fd cu00e1c hu00e0nh vi u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p hiu1ec7n nay cu00f2n cu00f3 nhiu1ec1u bu1ea5t cu1eadp, bởi nhiu1ec1u nguyu00ean nhu00e2n chu1ee7 quan liêu lu1eabn khu00e1ch quan, trong u0111u00f3 cu00f3 nguyu00ean nhu00e2n lu00e0 hu00ecnh phu1ea1t quy u0111u1ecbnh u0111u1ed1i vu1edbi tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y cu00f2n nhu1eb9, chu01b0a u0111u1ee7 nghiu00eam u0111u1ec3 giu00e1o du1ee5c phu00f2ng ngu1eeba vi phu1ea1m. Tu1eeb nhu1eefng phu00e2n tu00edch tru00ean, theo chu00fang tu00f4i cu00e1c cu01a1 quan lại chu1ee9c nu0103ng cu1ea7n nghiu00ean cu1ee9u su1eeda u0111u1ed5i, bu1ed5 sung u0110iu1ec1u 266 BLHS nu0103m năm ngoái theo hu01b0u1edbng cu1ee5 thu1ec3 nhu01b0 sau: Thu1ee9 nhu1ea5t, su1eeda u0111u1ed5i, bu1ed5 sung khou1ea3n 1, u0110iu1ec1u 266 BLHS: Ngu01b0u1eddi nu00e0o u0111ua tru00e1i phu00e9p xe pháo u00f4 tu00f4, xe mu00e1y, hou1eb7c cu00e1c lou1ea1i xe khu00e1c cu00f3 gu1eafn u0111u1ed9ng cu01a1 gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i mang đến ngu01b0u1eddi khu00e1c thuu1ed9c mu1ed9t trong cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau u0111u00e2y hou1eb7c u0111u00e3 bu1ecb xu1eed phu1ea1t vi phu1ea1m hu00e0nh chu00ednh vu1ec1 hu00e0nh vi quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u nu00e0y hou1eb7c u0110iu1ec1u 265 cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt nu00e0y hou1eb7c u0111u00e3 bu1ecb ku1ebft u00e1n vu1ec1 mu1ed9t trong cu00e1c tu1ed9i nu00e0y, chu01b0a u0111u01b0u1ee3c xu00f3a u00e1n tu00ednh mu00e0 cu00f2n vi phu1ea1m, u201cthu00ec bu1ecb phu1ea1t tiu1ec1n tu1eeb 10 triu1ec7u u0111u1ed3ng u0111u1ebfn 100 triu1ec7u u0111u1ed3ng, cu1ea3i tu1ea1o khu00f4ng giam giu1eef u0111u1ebfn 03 nu0103m hou1eb7c phu1ea1t tu00f9 tu1eeb 06 thu00e1ng u0111u1ebfn 03 nu0103mu201d. Thu1ee9 hai, nghiu00ean cu1ee9u, su1eeda u0111u1ed5i, bu1ed5 sung thu00eam tu00ecnh tiu1ebft tu0103ng nu1eb7ng hu00ecnh phu1ea1t u0111u1ed1i vu1edbi nhu1eefng tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111ua xe pháo u1edf u0111u01b0u1eddng phu1ed1 nu01a1i cu00f3 mu1eadt u0111u1ed9 ngu01b0u1eddi gia nhập giao thu00f4ng cao, khu vực vu1ef1c cu00f3 nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi u1edf vu00e0 sinh su1ed1ng; tu1ea1i trung tu00e2m thu00e0nh phu1ed1, quần thể u0111u00f4 thu1ecb, thu1ecb xu00e3, thu1ecb tru1ea5n; nu01a1i cu00f3 tru1ee5 su1edf cu00e1c cu01a1 quan liêu nhu00e0 nu01b0u1edbc, cu01a1 quan liêu cu00f4ng an, u0111u01a1n vu1ecb quu00e2n u0111u1ed9i u0111ang u0111u00f3ng quu00e2n, bu1ec7nh viu1ec7n, tru01b0u1eddng hu1ecdc, tru1ea1m y tu1ebfu2026; cố kỉnh u0111u1ed5i ku1ebft cu1ea5u xe pháo u0111u1ec3 tu0103ng tu1ed1c u0111u1ed9. Thu1ee9 ba, cu1ea7n bu1ed5 sung thu00eam tu00ecnh tiu1ebft tu0103ng nu1eb7ng u0111u1ed1i vu1edbi tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00e1c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng thâm nhập u0111ua xe u0111u00e3 su1eed du1ee5ng bia ru01b0u1ee3u hou1eb7c mu1ed9t chu1ea5t ku00edch thu00edch khu00e1c. Thu1ee9 tu01b0, bu1ed5 sung quy u0111u1ecbnh vu1ec1 tu1ecbch thu tou00e0n bu1ed9 phu01b0u01a1ng tiu1ec7n sung quu1ef9 nhu00e0 nu01b0u1edbc u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi cu00f3 hu00e0nh vi tham gia u0111ua xe tru00e1i phu00e9p, nhu1eb1m nu00e2ng cao tu00ednh ru0103n u0111e giu00e1o du1ee5c phu00f2ng ngu1eeba chung, gu00f3p phu1ea7n u0111u1ea3m bu1ea3o an tou00e0n cu00f4ng cu1ed9ng, tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng. Mu1ed9t su1ed1 giu1ea3i phu00e1p nhu1eb1m nu00e2ng cao hiu1ec7u quu1ea3 cu1ee7a cu00f4ng tu00e1c bu1ea3o u0111u1ea3m an tou00e0n giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 vu00e0 phu00f2ng chu1ed1ng Tu1ed9i u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p Qua nghiu00ean cu1ee9u vu1ec1 tu1ed9i "u0110ua xe tru00e1i phu00e9p" cu0169ng nhu01b0 thu1ef1c tru1ea1ng cu1ee7a vu1ea5n u0111u1ec1, chu00fang tu00f4i u0111u1ec1 xuu1ea5t mu1ed9t su1ed1 giu1ea3i phu00e1p nhu1eb1m nu00e2ng cao hiu1ec7u quu1ea3 trong viu1ec7c u00e1p du1ee5ng nhu1eefng quy u0111u1ecbnh cu1ee7a BLHS vu1ec1 tu1ed9i u0111ua xe tru00e1i phu00e9p cu0169ng nhu01b0 nhu1eefng giu1ea3i phu00e1p u0111u1ec3 hu1ea1n chu1ebf lou1ea1i hu00ecnh tu1ed9i phu1ea1m nu00e0y vào thu1eddi gian tu1edbi, cu1ee5 thu1ec3 nhu01b0 sau: + Thu1ee9 nhu1ea5t, tu00edch cu1ef1c tuyu00ean truyu1ec1n, phu1ed5 biu1ebfn giu00e1o du1ee5c phu00e1p luu1eadt vào lu0129nh vu1ef1c an tou00e0n giao thu00f4ng, an tou00e0n cu00f4ng cu1ed9ng vu00e0 tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng vu00e0 tu1ed9i "u0110ua xe pháo tru00e1i phu00e9p" nu00f3i riu00eang; tu0103ng cu01b0u1eddng su1ef1 phu1ed1i ku1ebft hu1ee3p giu1eefa cu00e1c cu01a1 quan chu1ee9c nu0103ng nhu01b0 Cu00f4ng an, Viu1ec7n kiu1ec3m su00e1t, Tu00f2a u00e1n, nhu00e0 tru01b0u1eddng vu00e0 xu00e3 hu1ed9i vào viu1ec7c giu00e1o du1ee5c u00fd thu1ee9c chu1ea5p hu00e0nh phu00e1p luu1eadt, ngu0103n chu1eb7n, phu00f2ng ngu1eeba, xu1eed lu00fd vi phu1ea1m; giu00e1o du1ee5c mu1ecdi ngu01b0u1eddi du00e2n chu1ea5p hu00e0nh nghiu00eam chu1ec9nh Luu1eadt giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9, Luu1eadt phu00f2ng chu1ed1ng tu00e1c hu1ea1i cu1ee7a ru01b0u1ee3u bia, BLHS vu00e0 cu00e1c vu0103n bu1ea3n phu00e1p luu1eadt cu00f3 liu00ean quanu2026 thu1ef1c hiu1ec7n nghiu00eam quy u0111u1ecbnh u201cu0111u00e3 uu1ed1ng ru01b0u1ee3u bia thu00ec khu00f4ng lu00e1i xeu201d. + Thu1ee9 hai, tiu1ebfp tu1ee5c ru00e0 sou00e1t, kiu1ebfn nghu1ecb vu00e0 hou00e0n thiu1ec7n cu00e1c quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt trong lu0129nh vu1ef1c giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9, an tou00e0n cu00f4ng cu1ed9ng vu00e0 tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng trong u0111u00f3 cu00f3 tu1ed9i "u0110ua xe pháo tru00e1i phu00e9p" u0111u1ec3 tu1ea1o cu01a1 su1edf, hu00e0nh lang phu00e1p lu00fd vào viu1ec7c xu1eed lu00fd; + Thu1ee9 ba, tu0103ng cu01b0u1eddng cu00f4ng tu00e1c tuu1ea7n tra, giu00e1m su00e1t, ku1ecbp thu1eddi phu00e1t hiu1ec7n, xu1eed lu00fd cu00e1c hu00e0nh vi vi phu1ea1m tru1eadt tu1ef1 an tou00e0n giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9, xu00e9t xu1eed nghiu00eam minh u0111u1ed1i vu1edbi tu1ed9i "u0110ua xe tru00e1i phu00e9p", cu00f3 ku1ebft hu1ee3p vu1edbi cu00f4ng tu00e1c giu00e1o du1ee5c, tuyu00ean truyu1ec1n tru00ean cu00e1c phu01b0u01a1ng tiu1ec7n thu00f4ng tin u0111u1ea1i chu00fang; + Thu1ee9 tu01b0, tu0103ng cu01b0u1eddng lu1ef1c lu01b0u1ee3ng, phu01b0u01a1ng tiu1ec7n đến cu00e1n bu1ed9, chiu1ebfn su0129, ngu01b0u1eddi thi hu00e0nh cu00f4ng vu1ee5 lu00e0m cu00f4ng tu00e1c bu1ea3o u0111u1ea3m bình an tru1eadt tu1ef1, an tou00e0n giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 u0111u1ec3 ku1ecbp thu1eddi phu00e1t hiu1ec7n, xu1eed lu00fd vi phu1ea1m; + Thu1ee9 nu0103m, tu1ed5 chu1ee9c cu1ee7ng cu1ed1 mu1ea1ng lu01b0u1edbi giao thu00f4ng vu00e0 u0111iu1ec1u khiu1ec3n hou1ea1t u0111u1ed9ng giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9, quu1ea3n lu00fd cu00e1c phu01b0u01a1ng tiu1ec7n vu1eadt chu1ea5t vu00e0 ngu01b0u1eddi u0111iu1ec1u khiu1ec3n phu01b0u01a1ng tiu1ec7n giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9; quu1ea3n lu00fd chu1eb7t chu1ebd vu00e0 nu00e2ng cao cu00f4ng tu00e1c u0111u00e0o tu1ea1o, cu1ea5p, thu hu1ed3i giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe, u0111u0103ng ku00fd phu01b0u01a1ng tiu1ec7n giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9; + Thu1ee9 su00e1u, thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c cam ku1ebft vu1ec1 bu1ea3o u0111u1ea3m an tou00e0n giao thu00f4ng trong cu00e1c cu01a1 quan, tu1ed5 chu1ee9c, nhu00e0 tru01b0u1eddng; tu0103ng cu01b0u1eddng su1ef1 quu1ea3n lu00fd, giu00e1o du1ee5c cu1ee7a gia u0111u00ecnh u0111u1ed1i vu1edbi u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng thanh thiu1ebfu niu00ean cu00f3 su1eed du1ee5ng xe cộ gu1eafn mu00e1y. Tru00ean u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t su1ed1 vu1ea5n u0111u1ec1, quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u 266 cu1ee7a BLHS năm ngoái vu1ec1 Tu1ed9i u0111ua xe cộ tru00e1i phu00e9p vu00e0 mu1ed9t su1ed1 kiu1ebfn nghu1ecb u0111u1ec1 xuu1ea5t, nhu1eb1m hou00e0n thiu1ec7n quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu1ec1 Tu1ed9i u0111ua xe pháo tru00e1i phu00e9p, xu1eed lu00fd nghiu00eam minh, ku1ecbp thu1eddi vu00e0 u0111u00fang phu00e1p luu1eadt mu1ecdi hu00e0nh vi vi phu1ea1m vu00e0 ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i, gu00f3p phu1ea7n bu1ea3o u0111u1ea3m an tou00e0n cu00f4ng cu1ed9ng tru1eadt tu1ef1 cu00f4ng cu1ed9ng, xu00e2y du1ef1ng nu1ebfp su1ed1ng vu0103n minh, u00fd thu1ee9c thu01b0u1ee3ng tu00f4n luu1eadt phu00e1p trong xu00e3 hu1ed9i. Hu1ed2 QUu00c2N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1 x2

 • Xe air blade báo đèn vàng

 • Thông số kỹ thuật nouvo 3

 • Số khung số máy xe air blade thái

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.