MỘT NGƯỜI ĐI XE ĐẠP TRONG 3 GIỜ

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ

*

một người đi xe đạp trong 3 giờđầu mỗi giờ đi được12,5km ,trong hai giờ sau mỗi giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng mặt đường trung bình mỗi giờ người đó đi được mấy km?


*

1 người đi xe đạp trong 3h đầu ,mỗi tiếng đi được 12,5km .trong 2 giờ sau từng giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng đường ,trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km?


*

3 tiếng đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 tiếng sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


 

3 giờ đồng hồ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 tiếng sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


một fan đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km ; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 13,75km.Hỏi trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ bạn đó đi được bao nhiêu ki lô mét


Số giờ fan đó đi xe đạp là : 

3 + 2 = 5 ( giờ đồng hồ ) 

Số ki-lô-mét bạn đó đi được là :

12,5 + 13,75 = 26,25 ( km )

Trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được là: 

26,25 : 5 = 5,25 ( km ) 

Đáp số : 5,25 km 

Nhớ t i c k mang đến miik nhé 


Một người đi xe đạp điện trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km trong2 giờ đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình từng giờ người đó đi được từng nào km

 


Xem thêm: Top 20 Các Hãng Xe Ô Tô Đắt Nhất Thế Giới, Top 20 Các Hãng Siêu Xe Đắt Nhất Thế Giới 2021

3 giờ đầu người đi xe đạp điện đó đi được :

13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ người đi xe đạp điện đó đi được : 

13km


Trong cha giờ đầu đi được số kilomet là

(12,5.3=37,5left(km ight))

Trong nhị giờ sau đi được số kilomet là

(13,75.2=27,5left(km ight))

Trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ người đó đi được số lượng kilomet là

(left(37,5+27,5 ight):left(2+3 ight)=13left(km ight))


Một tín đồ đi xe đạp trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ bạn đó đi được từng nào km

3 giờ đồng hồ đầu fan đi xe đạp điện đó đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 giờ đồng hồ sau fan đi xe đạp điện đó đi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ tín đồ đi xe đạp đó đi được : 

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)


Một người đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km


Một fan đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km


3 giờ đầu người đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)

2 giờ sau fan đi xe đạp đó đi được :

13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ bạn đi xe đạp đó đi được : 

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số : 13km


Một tín đồ đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , mỗi giờ đi được 14,75km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ người đó đi được từng nào km


(3)giờ đầu người đó đi được quãng mặt đường là: 

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

(2)giờ sau tín đồ đó đi được quãng đường là: 

(14,75 imes2=29,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được số ki-lô-mét là: 

(left(37,5+29,5 ight)divleft(3+2 ight)=13,4left(km ight))


giải:

trong 3 giờ đầu bạn đó đi được số ki-lô-mét là:

3x12,5=37,5(km)

Trong 2 tiếng đồng hồ sau,mỗi tiếng đi được số ki-lô-mét là:

2x14,75=29,5(km)

Trung bình từng giờ người đó đi đc số ki-lô-mét là:

(37,5+29,5):(3+2)=13,4(km)

ĐS:13,4 km

Chúc bạn học tốt!


Một tín đồ đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ fan đó đi được từng nào km ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1 x2

 • Xe air blade báo đèn vàng

 • Trần trụi và sợ hãi ( naked and afraid ) _ chống chọi với thiên nhiên _ tập 3

 • Thông số kỹ thuật nouvo 3

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.