LÀM VÉ THÁNG XE BUÝT

+ Đăng cam kết làm thẻ vé tháng: http://timbus.vn/Ticket/Default.aspx (đối với khách hàng chưa có thẻ vé tháng, đăng ký làm thẻ new hoặc làm cho thẻ lại)

+ Đăng ký cài đặt tem vé tháng: http://timbus.vn/Stamp/Regis.aspx (đối với người sử dụng đã tất cả thẻ vé tháng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ‎xe currency & money transfers on the app store

  • Trần trụi và sợ hãi ( naked and afraid ) _ chống chọi với thiên nhiên _ tập 3

  • Xe air blade báo đèn vàng

  • Thông số kỹ thuật nouvo 3

  • x