Đắk lắk

Tỉnh Đắk Lắk tất cả bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Đắk Lắk là 1 trong những Tỉnh nằm trong Tây Nguyên của nước ta, bao gồm trung trọng điểm hành chính để tại Thành phố Buôn Ma Thuột. Thức giấc Đắk Lắk có số lượng dân sinh khoảng 1.869.322 và biển số xe cộ là 47. Thức giấc Đắk Lắk tất cả 16 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Đắk lắk


Xem các địa điểm du kế hoạch tại tỉnh Đắk Lắk

*
Bản vật hành thiết yếu Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk tất cả bao nhiêu làng mạc phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 13.030,5 km2 thì thức giấc Đắk Lắk có bao nhiêu huyện, thị xã, xóm phường thị xã nhỉ? có lẽ bạn chưa chắc chắn Tỉnh Đắk Lắk gồm tới 16 cấp quận thị xã thị xã, trong đó Tỉnh Đắk Lắk gồm 185 cấp cho xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Thành phố Buôn Ma Thuột gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại tp Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm 21 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 8 xã với 13 phường: Phường Tân Lập, Phường Tân Hòa, Phường Tân An, Phường Thống Nhất, Phường Thành Nhất, Phường thắng Lợi, Phường Tân Lợi, Phường Thành Công, Phường Tân Thành, Phường Tân Tiến, Phường từ An, Phường Ea Tam, Phường Khánh Xuân, làng Hòa Thuận, xóm Cư ÊBur, làng Ea Tu, làng Hòa Thắng, thôn Ea Kao, xã Hòa Phú, xã Hòa Khánh, làng mạc Hòa Xuân.

2. Thị thôn Buôn Hồ gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Thị thôn Buôn Hồ

Thị thôn Buôn Hồ bao gồm 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 5 xã với 7 phường: Phường An Lạc, Phường An Bình, Phường Thiện An, Phường Đạt Hiếu, Phường Đoàn Kết, làng Ea Blang, làng mạc Ea Drông, Phường Thống Nhất, Phường Bình Tân, xã Ea Siên, làng mạc Bình Thuận, xóm Cư Bao.

3. Thị xã Ea H’leo tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Ea H’leo

Huyện Ea H’leo tất cả 12 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 11 xã: thị trấn Ea Drăng, thôn Ea H’leo, thôn Ea Sol, xóm Ea Ral, xã Ea Wy, xã Cư A Mung, làng mạc Cư Mốt, xóm Ea Hiao, thôn Ea Khal, xã Dlê Yang, buôn bản Ea Tir, xóm Ea Nam.

4. Thị xã Ea Súp gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Ea Súp

Huyện Ea Súp bao gồm 10 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 9 xã: thị trấn Ea Súp, xã Ia Lốp, thôn Ia JLơi, làng Ea Rốk, buôn bản Ya Tờ Mốt, xã Ia RVê, làng Ea Lê, buôn bản Cư KBang, xóm Ea Bung, xã Cư M’Lan.

5. Huyện Buôn Đôn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn có 7 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị xã và 7 xã: buôn bản Krông Na, làng mạc Ea Huar, xã Ea Wer, làng Tân Hoà, làng Cuôr KNia, xóm Ea Bar, buôn bản Ea Nuôl.

6. Huyện Cư M’gar có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Cư M’gar

Huyện Cư M’gar tất cả 17 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 15 xã: thị trấn Ea Pốk, thị trấn Quảng Phú, xóm Quảng Tiến, làng mạc Ea Kuêh, thôn Ea Kiết, xã Ea Tar, thôn Cư Dliê M’nông, xóm Ea H’đinh, làng Ea Tul, buôn bản Ea KPam, xóm Ea M’DRóh, thôn Quảng Hiệp, thôn Cư M’gar, buôn bản Ea D’Rơng, làng Ea M’nang, buôn bản Cư Suê, buôn bản Cuor Đăng.

7. Thị xã Krông Búk tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Krông Búk

Huyện Krông Búk bao gồm 7 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 7 xã: làng Cư Né, thôn Chư KBô, xã Cư Pơng, làng mạc Ea Sin, xóm Pơng Drang, xóm Tân Lập, xóm Ea Ngai.

Xem thêm: Nhận Định Honda Pcx 2014: Thay Đổi Tích Cực, Honda Pcx 125 2014: Ưu Nhược Điểm

8. Thị xã Krông Năng tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Krông Năng

Huyện Krông Năng gồm 12 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 11 xã: thị trấn Krông Năng, xóm ĐLiê Ya, buôn bản Ea Tóh, buôn bản Ea Tam, buôn bản Phú Lộc, làng Tam Giang, buôn bản Ea Puk, làng Ea Dăh, buôn bản Ea Hồ, xã Phú Xuân, làng Cư Klông, thôn Ea Tân.

9. Thị trấn Ea Kar có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Ea Kar

Huyện Ea Kar tất cả 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 14 xã: thị xã Ea Kar, thị trấn Ea Knốp, xóm Ea Sô, buôn bản Ea Sar, xã Xuân Phú, làng mạc Cư Huê, thôn Ea Tih, xóm Ea Đar, làng Ea Kmút, làng Cư Ni, xã Ea Păl, buôn bản Cư Prông, buôn bản Ea Ô, xã Cư ELang, buôn bản Cư Bông, xóm Cư Jang.

10. Thị xã M’Đrắk có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã M’Đrắk

Huyện M’Đrắk bao gồm 13 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 12 xã: thị trấn M’Đrắk, làng Cư Prao, buôn bản Ea Pil, làng Ea Lai, làng mạc Ea H’MLay, xóm Krông Jing, làng mạc Ea M’ Doal, thôn Ea Riêng, xã Cư M’ta, làng mạc Cư K Róa, xã Krông Á, thôn Cư San, thôn Ea Trang.

11. Thị trấn Krông Bông bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Krông Bông

Huyện Krông Bông tất cả 14 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 13 xã: thị xã Krông Kmar, thôn Dang Kang, xóm Cư KTy, làng mạc Hòa Thành, làng mạc Hòa Tân, làng mạc Hòa Phong, xóm Hòa Lễ, làng Yang Reh, xóm Ea Trul, làng Khuê Ngọc Điền, làng mạc Cư Pui, xã Hòa Sơn, buôn bản Cư Drăm, xóm Yang Mao.

12. Huyện Krông Pắc có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Krông Pắc

Huyện Krông Pắc có 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 15 xã: thị trấn Phước An, xóm KRông Búk, xóm Ea Kly, buôn bản Ea Kênh, thôn Ea Phê, xã Ea KNuec, thôn Ea Yông, thôn Hòa An, thôn Ea Kuăng, buôn bản Hòa Đông, xóm Ea Hiu, xã Hòa Tiến, thôn Tân Tiến, thôn Vụ Bổn, xã Ea Uy, xã Ea Yiêng.

13. Huyện Krông A Na gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Krông A Na

Huyện Krông A Na có 8 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 7 xã: thị trấn Buôn Trấp, buôn bản Dray Sáp, làng mạc Ea Na, làng mạc Ea Bông, thôn Băng A Drênh, xóm Dur KMăl, xã Bình Hòa, làng mạc Quảng Điền.

14. Thị trấn Lắk có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Lắk

Huyện Lắk có 11 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 10 xã: thị xã Liên Sơn, xóm Yang Tao, xã Bông Krang, xóm Đắk Liêng, làng Buôn Triết, buôn bản Buôn Tría, xã Đắk Phơi, xã Đắk Nuê, làng mạc Krông Nô, làng mạc Nam Ka, xã Ea R’Bin.

15. Thị trấn Cư Kuin có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin bao gồm 8 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao hàm 0 thị trấn và 8 xã: làng mạc Ea Ning, làng mạc Cư Ê Wi, xóm Ea Ktur, làng mạc Ea Tiêu, xóm Ea BHốk, thôn Ea Hu, làng mạc Dray Bhăng, làng Hòa Hiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ‎xe currency & money transfers on the app store

 • Trần trụi và sợ hãi ( naked and afraid ) _ chống chọi với thiên nhiên _ tập 3

 • Thông số kỹ thuật nouvo 3

 • Thay vỏ nhựa xe airblade

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.