Có 4 xe chở hàng 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Có 4 xe chở hàng 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng

*

Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của cả 2 xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu tạ hàng?


*

*

Trung bình 4 xe chở đc số tạ hàng là:

(15×3+15)÷3=50(15×3+15)÷3=50 (tạ)

Xe thứ tư chở đc số tạ hàng là:

50+15=6550+15=65(tạ)

Hai xe đầu chở đc số tạ hàng là:

65+24=8965+24=89(tạ)

Xe thứ 3 chở đc số tạ hàng là:

45×3−89=4645×3-89=46(tạ)

Đáp số: 46 tạ


Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của 2 xe đầu là 24 tạ . Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu tạ hàng ?


Tổng số hàng 3 xe đầu chở được là:

45 x 3 = 135 (tạ)

Ta có sơ đồ:

3 lần trung bình cộng số hàng của 4 xe là:

135 + 15 = 150 (tạ)

Xe thứ 4 chở được số hàng là:

150 : 3 + 15 = 65 (tạ)

Hai xe đầu chở được số hàng là:

65 + 24 = 89 (tạ)

Xe thứ 3 chở được số hàng là:

135 – 89 = 46 (tạ)

Đáp số: 46 tạ hàng


Tổng số hàng 3 xe đầu chở được là:

45 x 3 = 135 (tạ)

Ta có sơ đồ:

*

3 lần trung bình cộng số hàng của 4 xe là:

135 + 15 = 150 (tạ)

Xe thứ 4 chở được số hàng là:

150 : 3 + 15 = 65 (tạ)

Hai xe đầu chở được số hàng là:

65 + 24 = 89 (tạ)

Xe thứ 3 chở được số hàng là:

135 – 89 = 46 (tạ)

Đáp số: 46 tạ hàng

~ Chúc bn hok tốt nhé ~ 


tytiCó 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của cả 2 xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu tạ hàng?


Xem thêm: Tuổi Mậu Dần Sinh Năm 1998 Hợp Màu Gì ? Màu Nào May Mắn? Khắc Với Màu Gì

Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của cả 2 xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tạ vàng?


Tổng số hàng 3 xe đầu chở được là:

45 x 3 = 135 (tạ)

 

Ta có sơ đồ:

*

3 lần trung bình cộng số hàng của 4 xe là:

135 + 15 = 150 (tạ)

Xe thứ 4 chở được số hàng là:

150 : 3 + 15 = 65 (tạ)

Hai xe đầu chở được số hàng là:

65 + 24 = 89 (tạ)

Xe thứ 3 chở được số hàng là:

135 – 89 = 46 (tạ)

 

Đáp số: 46 tạ hàng


Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của cả hai xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tạ hàng


Có 4 xe chở hàng , 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của cả 2 xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu tạ hàng??

Cảm ơn

Trung bình 4 xe chở đc số tạ hàng là:

(15×3+15)÷3=50(15×3+15)÷3=50 (tạ)

Xe thứ tư chở đc số tạ hàng là:

50+15=6550+15=65(tạ)

Hai xe đầu chở đc số tạ hàng là:

65+24=8965+24=89(tạ)

Xe thứ 3 chở đc số tạ hàng là:

45×3−89=4645×3-89=46(tạ)

Đáp số: 46 tạ


Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của cả hai xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tạ hàng?


Có 4 xe chở hàng . Ba xe đầu trung bình mỗi xe là 45 tạ hàng . Xe thứ 4 chở số hàng nhiều hơn trung bình cộng của 4 xe là15 tạ và ít hơn 2 xe đầu là 24 tạ . Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tạ hàng ?


Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ, xe thứ 4 cho nhiều hơn trung bình cộng của cả 4 xe là 15 ta và ít hơn tổng số hàng của 2 xe đầu là 24.Hỏi xe thứ 3 cho được bao nhiêu tạ ?


Ta có sơ đồ sau:

tbc xe 4 3 xe đầu 15 3 lần tbc

Từ sơ đồ trên, ta thấy 3 lần trung bình cộng của 4 xe nhiều hơn tổng số hàng 3 xe đầu là 15 kg

Tổng số hàng 3 xe đầu chở là: 45 x 3 = 135 tạ

Trung bình cộng của 4 xe chở là: (135 + 15) : 3 = 50 tạ

Xe thứ 4 chở số hạng là: 50 + 15 = 65 tạ

Tổng số hàng 2 xe đầu là: 65 + 24 = 89 tạ

Số hàng xe thứ ba chở là: 135 - 89 = 46 tạ

ĐS:...

 


"Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của cả 3 đầu xe là 15 tạ. Hỏi cả 4 xe chở được bao nhiêu tạ hàng?'' Ai giải cho mik vs ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ‎xe currency & money transfers on the app store

 • Trần trụi và sợ hãi ( naked and afraid ) _ chống chọi với thiên nhiên _ tập 3

 • Thông số kỹ thuật nouvo 3

 • Thay vỏ nhựa xe airblade

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.